___________________________

Se også

lastbilshoppen.dk lastbilshoppen.dk
bilistbutikken.dk Bilistbutikken.dk
imagebutikken.dk Imageshoppen.dk

 

 

 

 

 

Handelsbetingelser

Priser
Alle priser er dagspriser og er angivet i DKK incl. moms. Det er varens pris på købstidspunktet, der er gældende. Fragtprisen er gældende for Danmark excl. Grønland og Færøerne og afregnes med 89 kr. incl. moms pr. forsendelse. Ved betaling, til sidst i bestillingsprocessen, fremkommer fragtbeløbet og indgår i den samlede sum, der skal betales.


Bestilling
Når du har bestilt dine varer, vil der efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse pr. e-mail. Det er altid ordrebekræftelsen, der danner grundlag for ordren, der afsendes.


Betaling
På e-shophuset.dk kan du betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, JCB og American Express. Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret forbindelse. Først på afsendelsesdagen trækkes betalingsbeløbet på betalingskortet. I samme forbindelse udskrives en faktura, der fremsendes pr. e-mail.


Levering og leveringstid
Levering sker direkte fra leverandør til den leveringsadresse, der er angivet på ordren. Leveringstiden er normalt 3-4 arbejdsdage for standardvarer. For ordreproducerede varer opgives leveringstid på ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelse fremsendes pr. e-mail med oplysning om afsendelsesdag. Levering vil normalt være den efterfølgende arbejdsdag. Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved levering.

Forsendelse/transport
Varen leveres med Post Danmark. eller andet ansvarligt selskab og sendes hurtigst muligt.


Fragtskader
Køber er forpligtet til, ved levering, at kontrollere varen for fragtskader, inden der kvitteres for modtagelsen. Er der skader på emballagen eller svarer antal colli ikke til det afsendte, skal dette noteres på fragtbrevet. Er der så synlige skader på varen, at det tydeligt kan ses, at varen er ødelagt, kan modtagelse af varen nægtes. Vigtigt: Gøres der ingen bemærkninger på fragtbrevet og kvitteres der for modtagelsen, bortfalder reklamationsretten for transportskader. e-shophuset.dk hæfter ikke for skader, som direkte kan henføres til transportøren. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, kan der ikke gøres krav på skader og mangler.

Reklamationsret
Varer købt via webshoppen: e-shophuset.dk er omfattet af den gældende danske købelov. Købeloven giver en 2-års reklamationsret gældende fra modtagelsestidspunkt. Reklamationer i forbindelse med levering samt synlige reklamationer skal ske, før montering/ibrugtagning af varen, hurtigst muligt og senest 8 dage efter levering. Der tages forbehold for, at almindelig slidtage og farvefalmning kan forekomme og derved ikke er reklamationsberettiget. Reklamationen skal ske skriftligt. Varer må kun returneres til e-shophuset.dk ved forudgående aftale. Ved reklamation skal du fremsende en række oplysninger pr. e-mail - dette aftales med e-shophuset.dk. Oplysninger sendes pr. e-mail til salg@e-shophuset.dk. Er reklamationen rettidig og berettiget, vil e-shophuset.dk reparere eller ombytte varen eller tilbagebetale købesummen. Tilbagebetaling/erstatning kan aldrig overstige varens pris. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, montagetab eller andet indirekte tab som følge af, at leverancen er behæftet med fejl, mangler eller forsinkelse. Såfremt varen er leveret på anden adresse end hvortil fakturaen er sendt, er betingelserne de samme som ovenfor nævnt. 

Oplysning om alternative klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives direkte til salg@e-shophuset.dk eller alternativt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@e-shophuset.dk

Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten er gældende for alle standardvarer, hvorimod der ingen fortrydelsesret er på individuelle skræddersyede produkter.
Fortrydelsesretten er gældende max. 14 dage fra modtagelsestidspunktet. Fortrydes købet skal diverse oplysninger videregives til e-shophuset.dk. Oplysningerne sendes pr. e-mail til salg@e-shophuset.dk, hvorefter e-shophuset.dk oplyser, hvortil varen skal returneres. Fortrydelsesretten kan benyttes, såfremt varen er i mangelfri stand og ubrudt emballage. Varen skal pakkes, emballeres og fastgøres på samme forsvarlige måde, som den er modtaget. Hvis varen bliver beskadiget, eller dens stand forringes, og det skyldes mangelfuld emballering, mistes fortrydelsesretten. Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne. Efter e-shophuset.dk har modtaget varen retur, kontrolleres varen, og såfremt den lever op til fortrydelsesretten, tilbagebetales købesummen inden for en periode af ca. 14 dage. Såfremt varen ikke lever op til fortrydelsesretten, tager e-shophuset.dk kontakt til kunden. Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med e-shophuset.dk.


Produktansvar
e-shophuset.dk er ved produktansvar kun ansvarlig for skader, såfremt e-shophuset.dk eller andre, som e-shophuset.dk har ansvaret for, har udvist fejl eller forsømmelser. e-shophuset.dk er alene erstatningsansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af e-shophuset.dk's produkter eller ydelser, efter at disse er bragt i omsætning eller præsteret (produktansvar). e-shophuset.dk påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. e-shophuset.dk er ikke ansvarlig for skader vedrørende ting eller bygninger, som det af e-shophuset.dk leverede er gjort til en del af eller forbundet med.  Ansvaret er, for så vidt angår tingsskader, begrænset til 1 mio. kr. I det omfang e-shophuset.dk måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde e-shophuset.dk skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køberen om erstatning for produktskade, påhviler det køberen straks at underrette e-shophuset.dk herom.

 

Behandling af personlige oplysninger
Ved ordreafgivelse i webshoppen: e-shophuset.dk gemmes kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre bestillingen – herunder navn, adresse, e-mail og varedata. For at sikre fremtidig kundeservice opbevares informationen i en sikker database. Alle oplysninger behandles fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart. Dermed overholdes loven omkring indsigts- og indsigelsesretten i henhold til persondataloven.


Ansvar
e-shophuset.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser mv., fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstidsforsinkelser og force majeure.

Tvister
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk lovgivning og med Retten i Randers som værneting.

Indkøbskurv

Ingen varer valgt

 

Web-Effect CMS